lễ vu lan

Câu chuyện về sự tích ngày lễ Vu Lan (Rằm tháng bảy)

Lễ Vu Lan (Rằm tháng bảy) – Câu chuyện về sự tích ngày xá tội vong nhân

  Ngày lễ Vu Lan (rằm tháng bảy), hay còn gọi là Ngày xá tội vong nhân, là một ngày lễ quan trọng trong năm, vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sự tích của ngày lễ này.   Truyền thuyết Xuất phát từ truyền thuyết về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình